Click here to visit our sponsor

Welcome to East's Trains !

HOME / CHINA / JIANGSU & SHANGHAI

 

Important notices : 

 

Trains to Jiangsu, Henan & Shaanxi Provinces (West) :

No   T52/53 T116/117 T138/139 K282/283 K376/377 1352/1353 1396/1397 1566/1567 1658/1659
Type   Exp Exp Exp Fast Ordi Ordi Ordi Ordi Ordi
From   Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai
To   Urumqi Lanzhou Xi'an Chengdu Xining Chengdu Yinchuan Zhengzhou Luoyang
Shanghai 0 1820 1540 1508 1948 2111 1243 2048 1724 1621
Suzhou 84 n n 1805 2052 2211 1348 2150 1830 1725
Nanjing 303 2117 1831 1810 2339 0056 1647 0047 2205 2035
Kaifeng 926 n n n 0736 0840 0152 0930 0758 0632
Zhengzhou 998 0411 0133 0109 0832 0935 0248 1026 0854 0729
Luoyang 1122 n n n n 1135 0507 1239 n 1003
Huashan 1386 n n n n n 0935 n n n
Xi'an 1509 1052 0818 0806 n 1723 1132 1918 n n
Cost seat   389 242 182 276 257 126 212 115 126
Cost sleep   699 438 333 499 467 269 408 224 246
Km   4077 1836 1300 2620 2401 2351 2350 998 1122
Cost/km   0.17 0.24 0.27 0.19 0.19 0.11 0.17 0.22 0.22

 

Trains to Guizhou & Sichuan Provinces (West) :

No   K71/74 K111 K137/136 1325/1328
Type   Fast Fast Fast Ordi
From   Shanghai Shanghai Shanghai Hangzhou
To   Chongqing Guiyang Changsha Chongqing
Shanghai 0 1727 090 1615 n
Hangzhou 201 2000 1140(E) 1826(E) 2017
Changsha 1207 n n 0711 n
Kaili 1876 2125 1325 n 2249
Guiyang 2060 0046 1717 n 0218
Chongqing 2523 1023 n n 1257
Cost seat   271 199 154 124
Cost sleep   490 362 281 264
Km   2523 2060 1207 2322
Cost/km   0.19 0.13 0.23 0.11

 

Trains to Shandong Province & Beijing (North) :

No   T14 T22 T32 T86 T104 T110 1342/1343 1366/1367 1426 1462 2106/2107 2552
Type   Exp Exp Exp Exp Exp Exp Ordi Ordi Ordi Ordi Ordi Ordi
From   Shanghai Shanghai Hangzhou Suzhou Shanghai Shanghai Hangzhou Ningbo Changzhou Shanghai Shanghai Hangzhou
To   Beijing Beijing Beijing Beijing Beijing Beijing Qiqihar Jilin Beijing Beijing Qingdao Jinan
Hangzhou -201 n n 2140 n n n 1552 1903 n n n 1625
Shanghai 0 1800 1808 2317(W) n 1900 2000 1854(W) 2141(W) n 1435 1225 1917
Suzhou 79 n n n 1707 n n 2008 2245 n 1541 1336 2044
Nanjing 298 n n n 1923 n n 2320 0154 2131 1913 1634 2349
Qufu 805 n n n n n n 0621 0840 0503 0312 2344 0634
Tai'an 895 n n n n n n 0719 0938 0558 0409 0042 0732
Qingdao 1359 n n n n n n n n n n 0653 n
Beijing 1458 0800 0808 1247 0702 9000 1000 n n 1413 1150 n n
Cost seat   179 179 200 170 179 179 266 226 122 88 150 132
Cost sleep   327 327 363 309 327 327 509 435 237 190 289 256
Km   1463 1463 1664 1379 1463 1463 2922 2872 1298 1463 1359 1167
Cost/km   0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.17 0.15 0.18 0.13 0.21 0.22

Note : For Qufu, get off at Yanzhou Station, 13 km away

 

Trains to Anhui, Jiangxi, Hubei, Hunan & Fujian Provinces (South & South-West) :

No   K45 K123/122 K175 K287 K818 2182/2183 2239 2521
Type   Fast Fast Fast Fast Fast Ordi Ordi Ordi
From   Beijing Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai NanjingW NanjingW
To   ? Wuchang Xiamen Nanchang Huangshan Yingtan Nanchang Xiamen
Shanghai 0 n 1623 1000 2030 0743 1352 n n
Hangzhou 201 n 1846(E) 1218(E) 2302 n n n n
Suzhou -219 n n n n 0852 1508 n n
Nanjing -298 2307 n n n 1213 1824 1302 2202
Huangshan 674 0540 n n n 1900 0128 2025 0626
Nanchang 844 n 0315 n 0737 n n 0606 n
Wuchang 1235 n 0911 n n n n n n
Xiamen 1395 n n 1033 n n n n 0616
Cost seat   253 154 170 113 ? 64 55 83
Cost sleep   458 281 309 209 ? 140 122 179
Km   2334 1235 1395 844 674 998 844 1417
Cost/km   0.20 0.23 0.22 0.25 ? 0.14 0.14 0.13

 

PASSPLANET Copyrights since 1999  Benoit SAINT GIRONS
Any commercial use prohibited  /  disclaimer  /  ben@passplanet.com