The criteria's best...

 

We present below the localities with the highest scores to our Criteria's Ratings. 

We would like to remind you that this rating is a bit subjective and therefore should be treated cautiously. If you disagree with our marks, let us know...

More explanations can be found at Site Presentation

Abbreviations : B = Best / C = Charm / S = Scenery / P = Parks / Ct = Culture / M = Minorities / Mt = Market / R = Relax / F = Fiesta / $ = Cost  / B.R. = Backpackers' Ratings / G.M. = Global Mark / G.B. = Global Best

 

B Locality Province C S P Ct M Mt R F $ Rating B.R. G.M. G.B.
1 Xishuangb. Yunnan 4 3 2 4 5 5 5 5 5 16.89 14.70 15.79 3
2 Lijiang Yunnan 5 4 2 3 5 4 5 5 4 16.44 16.73 16.59 1
3 Yangshuo Guangxi 5 5 2 2 2 5 5 5 4 15.56 15.70 15.63 4
4 Langmusi Sichuan 5 4 1 4 5 2 5 3 5 15.11 17.18 16.15 2
4 Dali Yunnan 4 4 2 3 5 3 4 5 4 15.11 13.96 14.53 11
6 Beijing Beijing 3 4 5 5 2 5 2 5 1 14.22 15.97 15.09 5
6 Dunhuang Gansu 4 5 1 5 4 3 4 3 3 14.22 15.00 14.61 10
8 Sanjiang Guangxi 5 4 1 1 5 3 5 2 5 13.78 16.18 14.98 6
9 Songpan Sichuan 4 5 1 2 5 2 5 2 4 13.33 16.00 14.67 9
10 Longsheng Guangxi 5 5 1 1 4 2 5 1 5 12.89 15.37 14.13 13
10 Turpan Xinjiang 3 4 1 4 5 3 4 2 3 12.89 13.67 13.28 19
12 Zhaoxing Guizhou 5 3 1 1 5 2 4 1 5 12.44 17.00 14.72 8
12 Xiahe Gansu 3 3 1 4 5 2 3 3 4 12.44 16.08 14.26 12
12 Qingdao Shandong 5 3 4 3 1 2 4 4 2 12.44 14.60 13.52 15
15 Tianchi Xinjiang 4 5 1 1 4 1 5 2 4 12.00 15.00 13.50 16
15 Nanjing Jiangsu 4 2 3 4 2 3 3 5 1 12.00 10.93 11.46 42
15 TigerL.G. Yunnan 4 5 1 1 3 1 5 2 4 11.56 18.10 14.83 7
18 Zhongdian Yunnan 3 3 1 4 5 2 3 2 3 11.56 15.35 13.45 17
18 Zhongwei Ningxia 3 4 1 4 2 4 3 2 3 11.56 15.00 13.28 19
18 Wulingyuan Hunan 4 5 1 2 3 2 4 2 3 11.56 14.83 13.19 21