Best of Minorities !

The following localities all received the maximum grade (5) for the interests & friendliness of the local minorities . 

Locality Province Minorities.
Lijiang Yunnan Naxi
Langmusi Sichuan Tibetan
Xishuangbanna Yunnan Dai
Sanjiang Guangxi Dong
Zhaoxing Guizhou Dong
Songpan Sichuan Tibetan
Dali Yunnan Bai
Xiahe Gansu Tibetan
Zhongdian Yunnan Tibetan
Turpan Xinjiang Uighurs